در صورت چرخش بازار، دامنه نوسانات بورس دو برابر خواهد شد

549799 خبر ناگهانی

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، معاونت عملیات بورس تهران با استناد به آخرین جزئیات قوانین جدید تغییر دامنه نوسانات قیمت سهام در این بازار گفت: پیشنهاد بورس برای تغییر دامنه نوسانات قیمت باید باشد. کمتر از حد معمول

بیشتر بخوانید:

مهدی زمانی سبزی به تصویب ضوابط مربوط به سرعت تغییر دامنه نوسانات و تغییر پارامترهای معاملاتی در هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران اشاره کرد و افزود: تهیه و به تصویب هیات مدیره محترم بورس اوراق بهادار تهران رسید. بورس اوراق بهادار تهران.

زمانی گفت: با توجه به این افزایش دامنه نوسانات موضوع این ماده پس از ارائه درخواست به بازار و تایید مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران، مشروط به اجرا در مدت معین، حداکثر تا دو برابر محدوده مجاز نوسانات.”

معاون عملیات بازار تصریح کرد: فعال بازار در صورتی می تواند این درخواست را ارائه و مجوز اخذ مجوز این ماده را داشته باشد که حداقل 3 ماه در نماد درخواستی و در 70 درصد روزهای فعالیت خود در آخرین روز فعالیت بازاریابی انجام داده باشد. سه ماه به عنوان اپراتور بازار تمایل به انجام کامل تعهدات خود را دارد.

وی ادامه داد: در صورت وجود چند معامله گر در یک نماد، رضایت تمامی معامله گران فعال نماد مربوطه برای افزایش دامنه نوسانات الزامی است. در این حالت، بدهی های بازار شامل حداقل حجم معاملات و حداقل حجم سفارش انباشته برای همه معامله گران بازار، حداقل متناسب با نرخ رشد دامنه نوسان جدید نسبت به نوسانات قبلی افزایش می یابد.

بر اساس مصوبه مورخ 8 اسفند 1393 هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران، ضوابط مربوط به مواد 15، 21 و 22 دستورالعمل معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زیر است:

  سگ های ولگرد در کوم مرگ یک کودک 4 ساله را رقم زدند

ضوابط مربوط به تبصره 3 ماده 15:

بنا به درخواست معامله گران موضوع تبصره 3 ماده 15 دستورالعمل معاملات بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس، ایران مشروط به افزایش حداقل پارامترهای معاملات روزانه و حداقل سفارش انباشته به نسبت افزایش دامنه، خواهد بود. موافقت کرد.

تبصره: در صورتی که به نظر معاون نظارت بر بازار مشکوک به دستکاری قیمت یا معامله ای مبنی بر اطلاعات محرمانه باشد، درخواست رولور بازار تایید نمی شود.

ضوابط مربوط به ماده 21:

1- افزایش دامنه نوسانات موضوع این ماده پس از ارائه تقاضای بازار و تایید مدیرعامل بورس اوراق بهادار مشروط به اجرا در بازه زمانی معین تا دو برابر دامنه مجاز نوسانات امکان پذیر است.

تبصره: میزان افزایش دامنه نوسانات متناسب با شرایط بازار و وضعیت نماد توسط مدیر عامل بورس تعیین خواهد شد.

2- بازاریاب می تواند این درخواست و اخذ مجوز موضوع این ماده را که حداقل 3 ماه در نماد درخواستی و در 70 درصد روزهای فعالیت در سه ماه آخر موقعیت بازاریابی، عملیات بازاریابی انجام داده باشد. از نماد، او به طور کامل به تعهدات خود عمل کرده است.

3. در حالی که تمامی بازارهای معاملاتی فعال در این نماد موافق افزایش دامنه نوسان هستند، تعهدات معاملاتی باید حداقل متناسب با نرخ رشد دامنه نوسان مقایسه شده جدید، حداقل حجم معاملات و حداقل حجم سفارش انباشته برای همه بازارهای معاملاتی را شامل شود. به محدوده قبلی تغییرپذیری. در این راستا اسناد وجوه نقد و منابع موجودی در صورت لزوم الزامی است.

4- ایفای تعهدات در بازار گردان در دوره افزایش دامنه نوسان، خللی در انجام بازار گردان خارج از مدت زمان تعیین شده ایجاد نمی کند.

  بلاتکلیفی در مورد انتقال نفت به اروپای مرکزی/ بانک اروپا هزینه ترانزیت نفت روسیه را پرداخت خواهد کرد

نکته: در صورت عدم انجام تعهدات بازاریابی و یا مشکوک به دستکاری دامنه نوسان به حالت عادی باز می گردد.

ضوابط مربوط به ماده ۲۲:

حجم پایه برای تمامی نمادهای معاملاتی دارای بازار گردان نیز اعمال می شود.

دیدگاهتان را بنویسید