درخواست ماهان صدارت برای بازگشایی دادگاه پذیرفته شد

روابط عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد: با توجه به دلایل و ادله جدید در پرونده ماهان صدارت مرنی، درخواست اعاده دادرسی متهم به استناد بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری پذیرفته شد، لذا بر اساس مفاد ماده 476 قانون فوق الذکر، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی به همان دادگاه ارسال می شود.

لازم به ذکر است: به موجب ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی در مورد حکم مؤثر پس از وقوع واقعه جدید یا ارائه اسناد جدیدی که در این خصوص در این خصوص مطرح و منتهی شده است، انجام می شود. به تصمیم فوق

  دستورالعمل تشکیل جلسات دفاعی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ابلاغ شد

دیدگاهتان را بنویسید