درخواست تجدیدنظر عمران زاده از استقلال رد شد

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون در مورد چند مورد نظر خود را اعلام کرد که به شرح زیر است:

* در پی شکایت مهدی ایزدی از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت 810 میلیون ریال بابت اصل و 17 میلیون و 658 هزار ریال بابت هزینه دادرسی محکوم شد. كميسيون قانوني نيز ادعاي 680 ميليون ريالي شاكيان را رد كرد.

* با توجه به شکایت محمود خامس از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت یک میلیارد و 700 میلیون ریال بابت اصل مطالبه و 34 میلیون ریال بابت هزینه دادرسی محکوم شد.

* در پرونده شکایت محمد رسول حسینی از باشگاه چوکای تالشیان، این باشگاه به پرداخت 400 میلیون ریال بابت اصل مطالبه و پرداخت 8 میلیون و 720 هزار ریال به شاکی محکوم شد.

* در پی شکایت حسین کوهستانی از باشگاه بنیامین ورزش پارسه (دارایی)، این باشگاه به پرداخت 150 میلیون ریال بابت اصل دعوا و 3 میلیون و 270 هزار ریال برای هزینه دادرسی محکوم شد.

* در پی شکایت محمدهادی یعقوبی از باشگاه سپیدرود رشت، این باشگاه به پرداخت 800 میلیون ریال بابت اصل مطالبه و 16 میلیون ریال بابت هزینه های شاکی محکوم شد.

* با توجه به شکایت حنیف عمران زاده از باشگاه استقلال تهران، کمیسیون قضایی به استناد بند ۱۱ ماده ۱۱ آیین نامه داخلی کمیته اساسنامه مصوب ۱۳۹۶، وضعیت شاکیان را رد کرد.

* در صورت شکایت هیئت فوتبال بوشهر از بهنام عسگرخانی مبنی بر خروج وی از استان، کمیته اساسنامه ادعای ۲۵ میلیون ریالی شاکیان را رد می کند.

* در پی شکایت میلاد نوری از باشگاه صنعت مس کرمان، کمیته اساسنامه در تمامی موارد درخواست متقاضیان را رد کرد.

  نرخ رسمی 31 ارز کاهش یافت

آرای صادره ظرف هفت روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال است.

دیدگاهتان را بنویسید