داستان را ببینید تا بدانید!

علی نظری سردبیر روزنامه مستقل نوشت: فیلم را حامیان آقای رضا پهلوی باید ببینند!

دکتر حسین فاطمی وطن پرست ترین سردار ملی ایران چگونه و با چه ظلمی به دست شاه و یارانش به شهادت رسید؟

متولدین سال 57 که معتقدند شاه سابق مظهر مهربانی بود، دیدن این ویدیو کافی است تا بفهمید پدر و عمه شاهزاده با شهید فاطمی چه کردند؟

  کلاهبرداری جدید از کلاهبرداران با استفاده از پیامک پلیس

دیدگاهتان را بنویسید