خودکشی پسر 13 ساله!/ با اره طناب را بریدم

ساعت 21 یکشنبه گذشته مردی هراسان با 110 تماس گرفت و اعلام کرد که پسر 13 ساله اش به دار آویخته شده است. با حضور پلیس در منزلی در خیابان خواجه ربیع 21 مشهد با صحنه عجیبی روبرو شدند. جسد نوجوان سنگین وزن به کف اتاق افتاد و طناب زرد رنگی که از سقف آویزان بود با یک شی برنده بریده شد.

در همین حال دستور دستور با حفظ محل حادثه بلافاصله قتل عمد در مشهد را به قاضی ویژه مشهد اعلام کرد و دقایقی بعد با حضور قاضی دکتر صادق صفری در محل حادثه، تحقیقات آزاد شد.

پدر نوجوان متوفی به قاضی شعبه 208 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد گفت: چهار سال پیش به دلیل اختلافی که با همسرم داشتم از همسرم جدا شدم و حضانت فرزندانم را بر عهده گرفتم. امروز که از بیرون به خانه آمدم ناگهان با همان صحنه ای که می بینید مواجه شدم. پسر 8 ساله ام در اتاق خوابیده بود و پسر 13 ساله ام با طناب بریده شده روی زمین دراز کشیده بود.

معمای بریدن یک طناب زرد رنگ ضخیم که برای بازی کودکان از سقف آویزان شده بود به یک معمای جنایی تبدیل شد زیرا کسی زحمت بریدن آن را به خود نمی داد. در حالی که تحقیقات قضایی وارد مرحله جدیدی شده است، پدر این کودک ادامه داد: وقتی به خانه برگشتم و این وضعیت اسفبار را دیدم، بلافاصله پسر 8 ساله ام را در آغوش گرفتم و به خانه همسایه فرستادم تا او صحنه حادثه را نبیند. مرگ برادرش را گرفتم و سپس با پلیس تماس گرفتم.

  تولید خودرو تا پایان اکتبر 4.7 درصد افزایش یافت

در این میان قاضی ویژه قتل عمد به سراغ کودک 8 ساله می رود و پس از مدتی با او صحبتی کودکانه می کند، در حالی که از آنجایی که شرایط مساعد است و او در همان موقعیت بازی می کند، از او درباره برادر بزرگترش می پرسد. با همان زبان شیرین کودکانه گفت: برادرم می خواست خفه شود. طناب را بلند کرد و دور خودش پیچید. وقتی افتادم، من هم بودم. تیغه اره از اتاق برداشتم و وقتی برادرم روی زمین افتاد طناب را بریدم، بعد خوابم برد و به اتاق رفتم و خوابیدم تا اینکه پدرم آمد و مرا بیدار کرد…

با شهادت این کودک و کشف تیغ اره، پزشک قانونی نیز علت مرگ را انسداد راه هوایی بر اثر حلق آویز شدن تشخیص داد و چنین کودک 8 ساله ای راز این پرونده جنایی را فاش کرد.

دیدگاهتان را بنویسید