خودروی افرادی که واکسینه نشده اند جریمه می شود

قاسمی، دبیر کمیته امنیتی، اجتماعی و انضباطی ستاد مدیریت بیماری های کشور:پلاک خودروهایی که واکسیناسیون آنها تایید نشده است از 11 اسفند ماه جریمه تردد جاده ای می شود. شماره هایی که در سامانه ایران و سامانه پلیس راهنمایی و رانندگی من ثبت نشده باشند در صورت تردد جریمه می شوند. حدود 2 میلیون خودرو هنوز برای واکسیناسیون ثبت نام نکرده اند.

  معاهدات نیازی به تصویب مجلس ندارند

دیدگاهتان را بنویسید