خودروسازان برای افزایش قیمت خودروها را ذخیره می کنندسخنگوی قوه قضاییه: مشخص است به محض افزایش قیمت خودروها، بسیاری از خودروهای پارک شده در پارکینگ ها به سرعت در اختیار مردم قرار می گیرد و پارکینگ ها خالی می شود. پشت این موضوع این سیاست وجود دارد که برخی عمدا می خواهند خودرو را گران بفروشند.

  مدیرکل آژانس از بسته شدن دوربین های نظارتی هسته ای ایران ابراز نگرانی کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید