خبر خوش برای معلمان تا روز معلم

551875 خبر ناگهانی
کاسم احمدی لاشکی گفت: امیدواریم در جلسه رسمی شورای دولت طرح رتبه بندی معلمان برای اجرا تصویب شود تا بتوانیم این شناسه را در هفته تکریم مقام معلمی در اختیار معلمان قرار دهیم.

  عربستان سهمیه حج خود را افزایش داده است

دیدگاهتان را بنویسید