خبر خوب برای اینترنت و رفع فیلتر

%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA+%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87+2 خبر ناگهانی

عضو شورای عالی فضای مجازی: محدودیت نمایندگان خارجی موقت است و برداشته می شود.
  این دارو دروازه ورود به اعتیاد است

دیدگاهتان را بنویسید