خائنان و حامیان رضا پهلوی را ببینید!این فیلم را حامیان آقای رضا پهلوی ببینند! دکتر حسین فاطمی وطن پرست ترین سردار ملی ایران چگونه و با چه ظلمی به دست شاه و یارانش به شهادت رسید؟ متولدین بعد از سال 57 که معتقدند شاه سابق مظهر مهربانی بوده کافی است این فایل را ببینید تا ببینید پدر و عمه شهید شازده فاطمی چه کردند. (توئیت سردبیر روزنامه مستقل علی نظری)

  حمل جسد با فرگون

دیدگاهتان را بنویسید