حکم روزنامه کیهان برای علی کریمی

روزنامه کیهان می نویسد: در مورد «فعالیت تبلیغی»، «اغوا» و «تحریک» که از اقسام خاص معاونت در جرم بوده و مستقلاً جرم انگاری می شود، ماده 500 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 می گوید: هر کس مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران یا او باشد در صورتی که به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام فعالیت تبلیغی کند به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود.

در ماده 512 این قانون نیز آمده است: «هر کس به قصد برهم زدن امنیت کشور اعم از قتل یا سرقت، مردم را به نزاع و کشتن یکدیگر تحریک یا تحریک کند به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. “»

طبق ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1371، «اشخاص زیر شریک جرم محسوب می‌شوند: الف- هرکس دیگری را به ارتکاب جرم تشویق، تهدید، ترغیب یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با تبانی موجب ارتکاب جرم شود. ، کلاهبرداری یا سوء استفاده از قدرت.” ب- که وسیله ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا وسیله ارتکاب جرم را در اختیار مرتکب قرار دهد. پ- هرکس ارتکاب جرم را تسهیل کند.” و یادداشت ایشان نیز این متن را دارد: «بدل بودن در جرم، شرط وحدت قصد و ارتباط مقدم یا زمانی بین رفتار بدل و مرتکب جرم است. در صورتی که مرتکب اصلی جرم مرتکب جرمی شدیدتر از آنچه معاون بوده باشد، معاون به مجازات معاون در جرم خفیفتر محکوم خواهد شد.»

در واقع افرادی مانند علی کریمی و … که قصد برهم زدن امنیت کشور را دارند قطعا مشمول اصل 512 هستند و مدعیان اصلاحات بویژه طیف رادیکال خود در بهترین حالت اگر قصد سوء خاصی نداشته باشند مشمول اصل 512 هستند. امنیت کشور نقض می شود، طبق ضوابط عمومی مربوط به معاونت در جرم، مشمول عنوان مستقل ماده 512 می باشند. ماده 126 قابل تعقیب و تعقیب است.

  کاری که کرونا با افزایش ازدواج انجام داد باعث نجات میلیاردی نشد!

دیدگاهتان را بنویسید