حقیقت چیزی است که مادر کیان پیرفلک می گوید!

ابهام کشتن کودک ایذهایی/ عموی کیان: با برادرم در بیمارستان هستم حرف مادر کیان درست است

روزنامه اعتماد به نقل از سجاد پیرفلک، عموی کیان:

من از زمان تیراندازی تا کنون با برادرم در بیمارستان اهواز بودم، بنابراین من شخصاً تیراندازی را ندیدم. این ها داستان هایی است که از مادر کیان شنیدم.

به گفته همسر برادرم (مادر کیان) کل ماجرا در چند دقیقه اتفاق افتاد، گروهی از ماموران به آنها گفتند از آن طرف نروید و از آنها خواستند راه دیگری را بروند، خانواده به این راهنمایی یگان ویژه اعتماد کردند و وارد شدند. جهت مورد نظر آنها ، آنها در حال قدم زدن هستند. سپس ماشین آنها مورد اصابت رگبار قرار می گیرد. مطمئن باشید مادری که اینگونه صحبت می کند، موضوع را دقیق و با تمام جزئیات توضیح می دهد.

دغدغه امروز ما زنده ماندن برادرم است. رسانه ها هم باید حرف های مادر کیان را بپوشانند چون حقیقت همان چیزی است که او می گوید. کلا خانواده ما درگیر اتفاقات اخیر نبودند و ناخواسته ما را به این ورطه کشاندند.

  روشی برای نخوابیدن در صبح

دیدگاهتان را بنویسید