حقوق کارکنان قراردادی تهران ممکن است افزایش یابد

سخنگوی شهرداری تهران گفت: با دستور شهردار تهران 40 درصد حقوق اردیبهشت ماه کارکنان شهرداری پرداخت می شود.

محمدهانی گفت: با پیگیری های انجام شده به دستور شهردار تهران، حقوق اردیبهشت کارکنان شهرداری تهران و سازمان ها و شرکت های مرتبط تا زمان تعیین تکلیف از مجاری قانونی 40 درصد پرداخت می شود. “

  علیرضا سجادپور درگذشت + رکورد

دیدگاهتان را بنویسید