حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش یافته است

جلسه دیروز هیات وزیران به ریاست حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی سرعت افزایش حقوق کارمندان و مستمری بگیران در سال 1401 را تعیین کرد.

بر اساس مصوبه دولت، نسبت حقوق اساتید و قضات دانشگاه و دانشگاه، کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت اعم از کارکنان وزارت اطلاعات و کارمندان مناصب سیاسی این وزارتخانه اعلام شد. وزارت امور خارجه 10 درصد افزایش یافت.

همچنین افزایش حقوق کارکنان موسسات غیرانتفاعی مرتبط با دولت، موسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی با احکام خاص مانند شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون مستلزم ذکر یا قید نام از جمله ملی می باشد. شرکت نفت ایران، آژانس، سازمانهای مشمول بند 5 ماده 5 قانون رفع موانع رقابت و بهبود نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1401، 10 درصد تعیین شد.

حداقل حقوق و درآمد مستمر كاركنان موضوع ماده. (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر افراد مشمول این ماده (به استثنای مشمولان قانون نظام هماهنگ پاداش کارکنان کشور) و حداقل حقوق بازنشستگان، مستمری بگیران و مشترکین. صندوق بازنشستگی کشوری نیروهای مسلح و سایر وجوه مربوط به دستگاه های اجرایی در سال 1401 مبلغ 24 میلیون و 715 هزار ریال و حداقل حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پاداش کارکنان کشور از سال 1401 تعیین شده است. به مبلغ 13 میلیون و 362 هزار ریال.

همچنین حقوق بازنشستگان، مستمری بگیران و مشمولان صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق های بازنشستگی در سال 1401 نسبت به سال 1400 10 درصد افزایش می یابد مشروط بر اینکه پس از افزایش حقوق بازنشستگان، کارمندان و وجوه افزایش خواهد یافت. مستمری مذکور به نسبت سنوات قابل قبول خدمت نباید کمتر از 50 میلیون ریال باشد.

  عکس شخصی سوگل خالک و علیرضا جعفری پخش شد

بر اساس بند (12) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و با استناد به بند (ب) ماده (15) قانون حمایت از خانواده و جوانان، امتیاز کمک هزینه عائله مندی برای همسران جدید و حق فرزندان متولدین 1401 (2) و (3). خبر آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید