حقوق مستمری بگیران به اضافه مبلغ اضافه یک ماه قبل افزایش یافت/ سپرده مستمری بگیران صندوق لشگری بیش از یک میلیون تومان افزایش یافت.

به گزارش مستقل آنلاین؛ مستمری مستمری بگیران صندوق لشگری شب گذشته واریز شد.

به گزارش ایلنا، حقوق آبان ماه مستمری بگیران نیروهای مسلح به همراه معوقات مهرماه شب گذشته (7 آبان) به حساب بازنشستگان واریز شد. بخشی از این سپرده مربوط به مابه التفاوت مهرماه است.

درآمد حداقل مشمولان این صندوق که شامل مستمری بگیران اصلی و فرعی است، کمی بیش از یک میلیون تومان افزایش یافته است. این بازنشستگان در آبان پانزده تا بیست درصد افزایش یافتند.

دختران بازمانده صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نیز از این افزایش بهره مند شده و مستمری آنها افزایش یافته است.

  سه گام اصلی وزارت امنیت برای رقابت پذیری صنعت خودرو

دیدگاهتان را بنویسید