حقوق سربازان 115 درصد افزایش یافته است

یعنی از مجموع یک میلیون و 490 هزار تن در فروردین 1400 به سه میلیون و 200 هزار تن رسید.

حداقل دستمزد هر سرباز 2500000 تن است. هفته گذشته منابع این افزایش حقوق برنامه ریزی شده اجرایی شد، البته سربازان و یا حتی پایورانی که حقوق فروردین ماه خود را دریافت نکرده اند، در ماه های آینده به صورت معوقه دریافت خواهند کرد.

این احتمال وجود دارد که ستوان یکم (بالاترین درجه) در منطقه عملیاتی بیش از 8 میلیون تن برنده شود.

  جوجه هست نه خریدار

دیدگاهتان را بنویسید