حضور فعال شرکت آلومینا ایران در ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان

شرکت آلومینا ایران در این نمایشگاه که تا روز سه شنبه 10 اسفند 1391 مطابق با 24 تا 27 فوریه 2022 در کاخ باربادوس با برپایی غرفه و نمایش محصولات خود دایر است، حضور فعال دارد.

در روز افتتاحیه این نمایشگاه شیرعلی کبیر وزیر صنعت و فناوری های نوین تاجیکستان، زوگی زوگی زاده وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان و جمشید جمعه خان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان در یک نمایشگاه حضور یافتند. غرفه شرکت آلومینا ایران با دستاوردها و محصولات تولیدی این شرکت آشنا شد.

  راه هایی برای ایجاد میانبر برای فایل ها و پوشه ها در Google Drive

دیدگاهتان را بنویسید