حضرت محمد و حضرت علی هم به خلیج فارس اشاره کردند!دفاع یک کارشناس عربی از نام خلیج فارس در تلویزیون دویچه وله آلمان! ناجا محمدعلی، کارشناس عربی می گوید: حضرت محمد (ص)، علی بن ابی طالب، مفسران و عمر بن خطاب، خلیج فارس را ذکر می کنند.

  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

دیدگاهتان را بنویسید