حداکثر افزایش حقوق کارمندان و مستمری بگیران در بودجه 1402

به گزارش مستقل آنلاین؛ پرداخت حداقل و حداکثر دستمزد یکی از موضوعاتی است که در لایحه بودجه 1402 مطرح شده است.

دولت در لایحه بودجه سال آینده، پرداخت متوسط ​​حقوق به همه کارکنان و مستمری بگیران در هر پست تا سقف 50 میلیون تومان را مجاز و پرداخت بیش از آن را در هر پستی ممنوع کرد.

به گزارش ایسنا، رئیس جمهور 30 ​​آذرماه لایحه بودجه سال آینده را تقدیم شورای اسلامی کرد. پرداخت حداقل و حداکثر دستمزد یکی از موضوعاتی است که در این لایحه به آن پرداخته شده است.

در بند «د» تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1402 آمده است: «سرپوش خالص میانگین پرداختی سالانه از محل مزد و مزایا مستمر و غیر دائم و سایر پرداخت‌ها از هر محل و ذیل هر سرفصل در 1402 به گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح. وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل مستخدمین کشوری و لشکری، معلمان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، قضات و مستمری بگیران تکلیف دریافت کنندگان و مشترکین صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری ​​و سایر صندوق های بازنشستگی مرتبط با دستگاه های اجرایی. اجساد در تمام مناطق کشور پانصد میلیون ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر نوع اعتبار به مقامات دولتی و لشکری ​​اعم از کارمندان، معلمان، قضات و مستمری بگیران وزارتخانه ها و شرکت های دولتی و همچنین بنگاه ها و مؤسساتی که مدیران آنها به هر نحو تحت کنترل هستند. توسط دولت یا انتصاب نهادهای عمومی ممنوع است.

  تامین اعتبار برای خرید کتاب های مورد نیاز دانشجویان

بر اساس این بند از لایحه بودجه، سقف دستمزد سالانه تا سقف 60 میلیون تومان مجاز است که هفت برابر حداقل دستمزد تعیین شده در این لایحه و همچنین سال های گذشته است.

دیدگاهتان را بنویسید