حتی پاکستان هم برای ایران گربه می رقصد!پاکستان هم برای ایران گربه می رقصد! اخیراً رانندگان ایرانی به بهانه ویزای الکترونیکی به مدت 40 روز در سراسر پاکستان حذف شدند، اما ایران پاسخی نداد.

  غذاهایی که از چرب شدن موها جلوگیری می کنند

دیدگاهتان را بنویسید