حتی اصلاح نمی تواند آب از دست رفته در جو را بازگرداند

عباس عبدی: تصمیم گیری به موقع و هتک حرمت راه حل مشکل حجاب بود

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:

عدم امکان اجرای فراگیر قانون حجاب نیازی به بحث ندارد زیرا در تمام سال های گذشته شاهد نقض آن بوده ایم و حدود نیمی از زنان به طور عادی آن را رعایت نمی کنند. اصرار بر چیزی بسیار غیرممکن نه تنها بی اثر است، بلکه نتیجه معکوس نیز دارد.

تصمیم گیری به موقع و هتک حرمت راه حل مشکل حجاب بود و حتی با یک قانون جاری تر و جلب حمایت مردم می توانست از بروز برخی مشکلات جلوگیری کند. اما با این تصور که قانون مقدس است و تغییر آن به معنای عقب نشینی و شکست است، این کار را به تعویق انداختند.

اگر در ابتدای سال آمده بودند و قانون مذکور را با رأی اکثریت یا حتی اقلیت بزرگ و مهم مرسوم می کردند، در آن صورت استقبال خوبی می شد و دولت برنده داشت. کارت در دست داشت، اما اصرار بر اجرای امر نادرست منجر به این شد که در اینجا ثابت شد که حتی اصلاحات نیز نتوانست آب از دست رفته را به جو برگرداند.

  خرید مرغ با پرداخت! - تحقیق در مورد فرصت های بازار

دیدگاهتان را بنویسید