حال و هوای جام جهانی فوتبال 2022 در دوحه قطر / رویترز
حال و هوای جام جهانی فوتبال 2022 در دوحه قطر / رویترز<br />