جوزف بورل وارد تهران شد

%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86+ خبر ناگهانی

امیر عبداللهیان از بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی استقبال کرد

  عدم حضور سردار آزمون در تقویم زنیت برای سال 2022

دیدگاهتان را بنویسید