جوزف بورل در حال کاوش در تهران

%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%BE+%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%84 خبر ناگهانی

جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خیابان های تهران قدم می زند
  کاهش هزینه صنایع سنگین با استفاده از نرم افزار آنلاین تست سازه

دیدگاهتان را بنویسید