جنگ را متوقف کنید!

در این ویدئو گربه ای را می بینیم که از صدای شلیک می ترسد. این حیوان برای احساس امنیت به سرباز وابسته شده است.

از آنجایی که فرهنگ پرورش حیوانات خانگی در مردم اوکراین بسیار رایج است، در اکثر خانه ها حیوانات کوچک پرورش داده شده اند و با شروع جنگ، حیواناتی مانند انسان آواره یا کشته شده اند.

عکس های حیوانات خانگی کشته یا آواره شده در جاده ها نشان دهنده رنج این موجودات در طول جنگ است.

برای بسیاری از مردم، جان این فرشتگان ممکن است با ارزش تر از جان مردم باشد، اما برای برخی اینطور نیست، هر روحی ارزشمند است.

  دانشگاه علوم پزشکی آزاد از دانشجویان برتر حمایت می کند -

دیدگاهتان را بنویسید