جمهوری اسلامی اعمال قدرت را حق مشروع خود می داند

سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه شورای اسلامی اظهار داشت: طرحی برای بستن تنگه هرمز ارائه نشده و در دستور کار شورای اسلامی نیست. طرحی با عنوان «اقدامات متقابل و منطبق با مصوبات اتحادیه اروپا در راستای حفظ قانون اساسی و منافع و حقوق ملت ایران» توسط جمعی از نمایندگان مجلس تدوین و پیشنهاد شد و خبری از تعطیلی آن نیست. تنگه هرمز در این طرح قرار دارد.

وی افزود: آنچه در فضای کلی شورای اسلامی موضوع اجماع حداکثری است و ریاست محترم شورا نیز به صراحت بیان کرده اند این است که اگر اروپایی ها پیشنهاد مضحک اعلام تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مطرح کنند. در مجمع تصمیم گیری نهایی، شورای اسلامی با قاطعیت متقابل و اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با این اقدام اروپا اتخاذ خواهد کرد.

رئیس هیأت رئیسه مجلس تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در قبال تهدیدات دشمنان خود گزینه های متعدد، متعدد و متعددی در اختیار دارد که استفاده از آنها را در صورت لزوم بر حسب سطح، حق مشروع می داند. از تهدیدات

وی افزود: شورای اسلامی نیز در همه زمینه ها حق قانون گذاری دارد و در امور حیاتی کشور از جمله مقابله با تهدیدات دشمنان ملت و کشور قطعا مصوبات مربوطه را خواهد داشت اما طبیعتا مصوبات مجلس در حوزه دفاعی و امنیتی بر اساس رایزنی و کارشناسی نهادها و ارگان ها و مجامع تخصصی مربوطه خواهد بود.

امروز خبری به نقل از محمد حسن آصفری، عضو کمیته شوراهای شورای اسلامی در رسانه ها مبنی بر بسته شدن تنگه هرمز منتشر شد.

  کی روش به اسکوچیچ سر می زند

دیدگاهتان را بنویسید