جزئیات رتبه بندی مدارس

در این سند مدرسه از نظر کتب درسی، مدیریت، معلمان، والدین، محیط آموزشی و فیزیکی و هر آنچه مربوط به مدرسه است توضیح داده شده است.

علی محبی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به تدوین سند راهبردی پژوهشگاه و تلاش برای تحقق بعد پژوهشی سند تحول بنیادین تا سال 1405، اظهار کرد: یکی از چالش های ما عدم توجه به پژوهش محوری است. در سطوح مدیریتی مدارس اگرچه سازماندهی پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از حافظه محوری به شایستگی محوری تبدیل شده است، اما این موضوع هنوز نهایی نشده است.

وی افزود: یکی از اولویت های پژوهشی ما «مدرسه سطح تحول بنیادین» است. وظیفه پژوهشکده طراحی الگوی مدرسه در سطح سند تحول است و باید مشخص کند مدرسه در سطح سند تحول بنیادین چه ابعاد و مولفه هایی دارد و برای هر جزء چه شاخص ها و استانداردهایی دارد. سپس می توانند مدارس را بر اساس آن رتبه بندی کنند.

وی با بیان اینکه بیش از 90 درصد کار ما در دوره اولیه انجام شده و تا پایان آذرماه نهایی می شود، گفت: بر این اساس مدرسه از نظر کتب درسی، مدیریت، در سطح سند تحول قرار دارد. معلمان، والدین، محیط آموزشی و فیزیکی و تمامی موارد مربوط به مدرسه توضیح داده خواهد شد.

وی افزود: مطالعات بین المللی در این زمینه انجام شده و اسناد تحول بسیار دقیق ارزیابی و تحلیل شده است و این یک الگوی کامل است که می تواند مرجع باشد.

به گزارش ایسنا، وزیر آموزش و پرورش از رتبه بندی مدارس خبر داد و گفت: تحول را باید از مدرسه شروع کنیم. اکنون به دنبال تهیه مدل رتبه بندی مدارس و رتبه بندی مدارس هستیم. مؤسسه تحقیقات آموزشی و مرکز ارزشیابی آموزشی تحت این مدل فعالیت می کنند.

  اشتباه کلینزمن هدف کاربران مجازی قرار گرفت

وی همچنین گفت: رتبه بندی مدارس یکی از مراحل اجرای تحول اساسی است که باید انجام دهیم. بررسی های میدانی نیز برای تعیین الگوی رتبه بندی مدارس شاخص سند در حال انجام است.

دیدگاهتان را بنویسید