جریمه تولید زباله در ژاپنهزینه بالای جمع آوری و جریمه های سنگین تخلیه غیرقانونی در کنار آموزش کودکان و فرهنگ سازی از طریق رسانه ها، ژاپن را مجبور به تولید کمترین زباله کرده است.

  آموزش شیرینی پزی / دلیل وسط کیک و راه حل این مشکل

دیدگاهتان را بنویسید