جدول پخش برنامه های مدرسه تلویزیونی دوشنبه 2 خرداد 1401

551887 خبر ناگهانی

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، وزارت آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی روز دوشنبه 11 خردادماه را در تمامی مقاطع تحصیلی اعلام کرد.

🖥آموزش شبکه:

…………….. 🌱🌱 …………..
📋🛠 فنی و حرفه ای:

🕖ساعت 8:00 الی 8:30
خیاطی – مشترک برای همه پایه ها – صنعت فنی و حرفه ای و مهارت های آن
8:30 صبح تا 9:00 شب
چهره پردازی – مشترک همه پایه ها – شاخه فنی و حرفه ای و مهارت های آن


💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐
6 کلاس ابتدایی:

از ساعت 14 الی 14:15
علوم تجربی و تفکر
پایه اول

از ساعت 14:15 الی 14:30
بازی و ریاضی
کلاس دوم


از ساعت 14:32 الی 14:52
فارسی و نگارش
کلاس سوم


از ساعت 14:55 الی 15:15
علوم تجربی و تفکر
کلاس چهارم

15:18 تا 15:38
بازی و ریاضی
درجه پنجم

از ساعت 15:40 الی 16:00
بازی و ریاضی
کلاس ششم

…………… ‌.‌ … 🌱🌱 …………….

وس اول چهارشنبه اول:

از ساعت 16 الی 16:20


کلاس هفتم

از ساعت 16:20 الی 16:40
کلاس هشتم

از ساعت 16:40 الی 17:00
آمادگی برای دفاع
کلاس نهم

……… ‌ …… 🌿🌿🌿 ……….. ‌ ….

وس دوم چهارشنبه دوم:

🕖 از ساعت 19 الی 17:40
ریاضی اول – پایه دهم – علوم تجربی


از ساعت 17:40 الی 18:20
ریاضی سوم – پایه دوازدهم – علوم تجربی

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

  آیا رتبه بندی معلمان تا پایان سال نهایی می شود؟

دیدگاهتان را بنویسید