جدول افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان در سال جاری اعلام شد؛ بیش از 1 میلیون تومان برای اعاده حقوق + جزئیات واریز می شود

به گزارش مستقل آنلاین؛ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه اجرایی قانون احیای حقوق افراد عادی و لشکری ​​و مستمری بگیران را ابلاغ کرد.

میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و کار کشور در بخشنامه ای به تمامی دستگاه های اجرایی اعلام کرد:

به منظور حفظ وفاق و ایجاد وحدت رویه در اجرای «قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و اعاده حقوق مستمری بگیران و مستمری بگیران کشوری و لشکری» مصوب 8/8/1301 شورای اسلامی. دستورالعمل اجرایی این قانون افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) علاوه بر افزایش های موضوع تصویب نامه شماره 21487/59826 هـ مورخ 2/15/. ماده 1401 هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن که از تاریخ 1401/01/07 لازم‌الاجرا می‌شود به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

دستورالعمل اجرایی قانون احیای حقوق افراد ملکی و نظامی و مستمری بگیران

1- 3000 امتیاز مشمول احکام و قراردادهای کار کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان شاغل در شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره (3) قانون بودجه سال 1401 کل کشور می باشد. عنوان “ترمیم حقوق” در یک خط جداگانه.

2- معادل ریالی پاداش موضوع بند (1) به مبلغ ده میلیون و پنجاه و نه هزار (10.059.000) ریال در احکام و قراردادهای کارکنان موضوع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب. در تاریخ 13/06/1370 و سایر موضوعات جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در ردیفی جداگانه تحت عنوان «تعمیر حقوق» درج شده است.

3- افزایش حقوق در سال 1401 کلیه کارکنان دارای قرارداد مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی با شرایط مندرج در بخشنامه شماره 265344 مورخ 22/12/1400 شورای عالی کار با رعایت مفاد یک نامه. تصویب نامه شماره 42283/ت59826 هـ مورخ 18/03/1401 هیأت وزیران (موضوع اصلاح تبصره (2) بند (3) تصویب نامه شماره 21487/ت59826 هـ مورخ 15/02/1301 هیأت وزیران. ).

4- مبلغ ده میلیون و بیست و هشت هزار و سیصد و چهل (10.028.340) ریال در ردیف مستقل تحت عنوان «تعمیر حقوق» در تصمیمات استخدامی کادر آموزشی و قضات منظور می شود.

5- «جهش علمی فوق‌العاده مبتنی بر عملکرد» برای اعضای هیأت علمی غیر بالینی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرایی پس از تصویب بخشنامه‌ای که به طور مشترک توسط برنامه پیشنهاد شد. و سازمان بودجه کشور، سازمان اداری و انتصابی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و خدمات حقوقی ریاست جمهوری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد و اجرا می شود.

  تصویب طرح ساعت کار شناور در تهران

6- 3600 امتیاز در احکام و قراردادهای استخدامی کارکنان شاغل در نیروهای مسلح به مبلغ دوازده میلیون و هفتاد هزار و هشتصد (12.070.800) ریال در ردیف مستقل تحت عنوان «تعمیر حقوق» درج می شود.

هنگام اعمال این افزایش ها، موارد زیر باید رعایت شود:

الف) مبلغ ناشی از اعمال این افزایش از مستمری کسر می شود و در احتساب سایر ارکان پرداختی از قبیل کمک هزینه ویژه، فوق العاده کار، پاداش پایان کار و … محاسبه نمی شود.

ب) جهش فوق علمی مبتنی بر شایستگی برای اعضای هیأت علمی غیر بالینی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه های اجرایی از حقوق بازنشستگی کسر نمی شود.

ج – کلیه افزایش‌های ناشی از اجرای این قانون از مابه‌التفاوت عملکرد موضوع کسر نمی‌شود به استثنای (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 کل کشور. .

مثال – برای مستخدمینی که در سال جاری پس از اجرای افزایش های این قانون، مجموع مبالغ مندرج در حکم کارگزینی آنها کمتر از پنجاه و شش میلیون (56.000.000) ریال بوده و مابه التفاوت انجام جزء (1) می باشد. بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 به ترتیب جدول شماره (1) آمده است. (این مثال ارزش های فرضی را برای یک مرد متاهل دارای یک فرزند در سال 1401 در نظر می گیرد.)

جدول شماره (1)

میز 1

د) افزایش جزء (1) ماده واحده از سقف موضوع جزء (8) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 مستثنی بوده و با توجه به این میزان مبلغ. سقف ریالی مبلغ چهارصد و دو میلیون و پنجاه و نه هزار (402,059,000) ریال.

ه – حقوق مندرج در حکم انتصاب قضات و اعضای کادر آموزشی از سقف قسمت (8) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه 1401 و سایر پرداختی های مربوط به آن مشمول معافیت است. سقف.

  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

8- حقوق مشمولین جزء (2) بند (الف) تبصره (12) ماده 1 قانون بودجه سال 1401 کل کشور اعم از مستمری بگیران، نظامیان و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری ​​و سایر صندوق‌های بازنشستگی مرتبط با دستگاه‌های اجرایی، مبلغ نه میلیون (9) 000.000 ریال افزایش می‌یابد.

9- افرادی که پس از اجرای این قانون بازنشسته می شوند در صورتی که در احتساب مستمری آنان اثر افزایش ریال موضوع بند (1) ماده واحده قانون کمتر از افزایش ناشی از بند (1) باشد. 2) برای مستمری بگیر هم پایه در همان مؤسسه. ضمناً در صورت افزایش سنوات، مبلغ تعمیر تا سقف تعیین شده به آنها تعلق می گیرد.

10- حقوق مستمری بگیران، نظامیان و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری ​​و سایر صندوق های بازنشستگی مرتبط با دستگاه های اجرایی علاوه بر میزان افزایش مقرر در بند (1-2) ماده واحده قانون فوق الذکر. ، پنج درصد (5%) نسبت به مصوبه قانونی شهریور 1401 افزایش می یابد.

11- به موجب ماده (16) قانون حمایت از خانواده و جوانان جمعیت (مصوب 1400) کمک هزینه فرزندان و عائله از کلیه گروه های مختلف شاغل و بازنشسته در موسسات مقرر در ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی از قبیل. مقامات کشوری و لشکری، اساتید دانشگاه ها و مؤسسات مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به ترتیب به میزان صد (100) درصد و پنجاه (50) درصد به شرح جدول شماره (2) افزایش می یابد. .

الف) به ازای هر فرزند و بدون محدودیت در تعداد فرزندان، میزان کمک هزینه فوق‌العاده اولاد برای کارکنان مشمول حکم کار آنان لحاظ می‌شود.

ب) مبلغ کمک هزینه ریالی فرزندان و خانواده مشمولان قانون نظام هماهنگ کارمندان کشور اعم از مستمری بگیران و مستمری بگیران معادل مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری به مبلغ دو میلیون نفر. و سی و شش هزار و نهصد و چهل و هفت (2.036.947) ریال در ردیف کمک هزینه عائله مندی و یک میلیون و پنجاه و شش هزار و یکصد و نود و پنج (1.056.195) ریال در دسته کمک هزینه فرزندان.

  آیا نوشیدن قهوه با معده خالی مضر است؟

ج) کمک هزینه فرزند و عائله مندی مستمری بگیران، نظامیان و مشترکین صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری ​​و سایر صندوق های بازنشستگی مربوط به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت کارکنان کشوری به مبالغ مندرج در جدول شماره (2) افزایش می یابد.

جدول شماره (2): نحوه محاسبه کمک هزینه خانواده و فرزندان:

جدول 2

12- به استناد جزء (12) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و با توجه به مفاد بند (10) تصویب نامه شماره 21487/ت59826 ه 2/15/. بند 1401 هیأت وزیران برای کمک هزینه عائله مندی زوجین جدید و کمک هزینه اولاد فرزندان متولد 1401 از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا پایان سال 1401 با توجه به افزایش کمک هزینه عائله مندی و کمک هزینه فرزندان زیر. پاراگراف (11) این بخشنامه به شرح جدول شماره (3) به ترتیب دو و سه بار

بیشتر بخوانید:

جزئیات افزایش بیش از یک میلیون تومانی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران که از این ماه تصمیم گیری شد.

بازنشستگان در این ماه بیشتر می گیرند! معوقات فروردین ماه مستمری بگیران سایر سطوح به همراه حقوق آبان ماه واریز می شود

فوق العاده ویژه برای این گروه از کارمندان / مبلغ اضافی برای کارمندان در این دستگاه تا 50٪!

آخرین وضعیت ارزشیابی معلمان برای افزایش حقوق/ ابتدا صدور احکام ارزشیابی معلمان و سپس پرداخت

اطلاعیه افزایش حقوق کارمندان و مستمری بگیران؛ اضافه شدن بیش از یک میلیون تومان به دستمزد تایید شد

پیش بینی جالب قیمت مسکن تا پایان سال 1401

فروش اقساطی سه خودرو کرمان موتور آبان 1401 + جدول و شرایط

جدول شماره (3)

جدول 3

13- افزایش فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای مشمولان آن منوط به تصویب شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران می باشد.

14- معافیت مالیاتی و بیمه بازنشستگی ایثارگران موضوع بندهای (37) و (56) قانون جامع خدمات ایثارگران با اصلاحیه شامل سقف مقرر در بند (8) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1401. مستثنی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید