تولد 9 قلو در مراکش!

یک سال از تولد 9 قلو اول دنیا می گذرد. سال گذشته (5 مه) برای اولین بار عکس حلیمه سیسه 26 ساله و همسر 35 ساله اش قادر عربی اهل مالی به همراه چهار پسر و پنج دخترشان منتشر شد.

آنها یک رکورد جهانی برای تولد 9 قلوهای زنده ثبت کردند.

پسران محمد، باخ، الحاجی و عمر و دختران اوا، آدما، فاطم، امه و خدیجه نام دارند که همگی زنده مانده اند و اکنون یک ساله هستند.

این 9 قلو در بیمارستانی در مراکش زیر نظر تیمی متشکل از 10 پزشک و 25 پرستار به دنیا آمدند.

  سپیده با قرار وثیقه ۸۰۰ میلیونی آزاد شد

دیدگاهتان را بنویسید