توضیحات وزیر ارتباطات از بسته اینترنت رایگانوزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از توزیع بسته اینترنت رایگان برای خبرنگاران خبر داد. ارائه بسته اینترنتی برای خبرنگاران در زمان وزارت آذری جهرمی ایجاد شد.

  هشدار/ بیماری کریمه کنگو در کمین است

دیدگاهتان را بنویسید