تورم و انباشت مواد غذایی در آلمان / ویدئو

تورم و انباشت در آلمان

غذا در سراسر جهان گران تر می شود. اوکراین و روسیه 30 درصد غلات جهان را تامین می کنند. مصری ها کمبود نان دارند و ذخایر غلات لبنان رو به اتمام است.

دویچه وله می نویسد: آلمانی ها با وحشت در حال خرید و ذخیره غذا هستند.

برخی از محصولات به دلیل جنگ در اوکراین و تورم که از دهه 1990 بی سابقه بوده اند، کمیاب شده اند.

اما آیا واقعاً جمع آوری غذا ضروری است؟

با توجه به اینکه هیچ کشوری در جهان از اثرات جنگ اوکراین در امان نیست، این طمع به سایر نقاط جهان برای خرید مواد غذایی سرایت خواهد کرد.

  شش سفیر سودان به دلیل انتقاد از کودتای نظامی اخراج شدند

دیدگاهتان را بنویسید