تورم در شهریور ماه نیز به اوج 42 درصدی رسید.

542084 خبر ناگهانی

به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، شاخص بهای مصرف کننده شهریور ماه 1401 توسط مرکز آمار ایران منتشر شد.

تورم نقطه ای درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه ای در شهریور 1401 به 7/49 درصد رسید. این بدان معناست که خانوارهای کشور به طور متوسط ​​49.7 درصد بیشتر از شهریور 1400 برای خرید یک خانوار هستند.«همان مجموعه کالاها و خدمات» را خرج کردند.

بیشتر بخوانید:

نرخ تورم نقطه ای شهریور ماه 1401 نسبت به ماه قبل 2.5 واحد درصد کاهش داشته است. تورم نقطه ای گروه اصلی «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با 5.0 واحد درصد کاهش به 75.4 درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با 1.5 واحد درصد کاهش به 35.4 درصد رسید.

در عین حال تورم نقطه‌ای خانوارهای شهری ۴۸.۴ درصد است که نسبت به ماه قبل ۲.۷ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این ضریب برای خانوارهای روستایی 56.3 درصد است که نسبت به ماه قبل 2.1 واحد درصد کاهش داشته است.

تورم ماهانه درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است. تورم ماهانه شهریور 1401 به 2.2 درصد رسید که نسبت به همین اطلاعات در ماه قبل 0.2 واحد درصد افزایش نشان می دهد. تورم ماهانه گروه های اصلی «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب 2.1 درصد و 2.2 درصد بوده است.

این در حالی است که تورم ماهانه خانوارهای شهری 2.2 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد افزایش داشته است. همچنین این ضریب برای خانوارهای روستایی 2.2 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.5 واحد درصد افزایش داشته است.

  آیا سفر در زمان امکان پذیر است؟

نرخ تورم سالانه درصد تغییر مقادیر میانگین شاخص قیمت برای سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل است. تورم سالانه خانوارهای کشور در شهریور ماه 1401 به 42.1 درصد رسید که نسبت به همین اطلاعات در ماه قبل 0.6 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین تورم سالانه خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 41.5 و 45.3 درصد بوده که برای خانوارهای شهری 0.6 واحد درصد و خانوارهای روستایی 0.9 درصد افزایش داشته است.

منبع: مهر

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید