توافق هسته ای تا سال 2027 امکان پذیر نیست

تحریم های آمریکا علیه ایران به قوت خود باقی خواهد ماند و فعالیت های اقتصادی را با مشکل مواجه می کند، بودجه دولت و دسترسی به منابع مالی خارجی نیز با محدودیت هایی مواجه خواهد شد.

بنابراین تنش های ژئوپلیتیکی ادامه خواهد داشت و سایه نبرد ایران با اسرائیل ادامه خواهد داشت. افزایش قیمت انرژی در سال 2022 تا حدودی تسکین می دهد، اما با کاهش قیمت نفت در سال های 2023-26، این امر از بین خواهد رفت.

منبع: دنیای اقتصاد

  منطقه خلیج فارس کاملا امن است

دیدگاهتان را بنویسید