تنها 15 تا 20 درصد اعضای هیئت علمی پژوهشگر هستند

    تنها 15 تا 20 درصد اعضای هیئت علمی پژوهشگر هستند

معاون علمی و فناوری واحد علوم و تحقیقات با بیان اینکه تنها 15 تا 20 درصد اعضای هیات علمی پژوهشگر هستند، گفت: فرهنگ سازی پژوهش و فناوری در کشور نیازمند آموزش های فراوان است.

  جدال پرسپولیس و نیمکت آلومینیوم

دیدگاهتان را بنویسید