تنها در سال گذشته 4000 پزشک و پرستار مهاجرت کردند!در سال 1400 حدود 4000 نفر از جامعه بهداشتی، پزشکان و پرستاران مهاجرت کردند. 30000 پزشک دیگر کار نمی کنند! محمد پاکمر، نایب رئیس کمیسیون صحت مجلس: 30 هزار داکتر دیگر کار نمی کنند و همین امر باعث کمبود داکتر در کشور شده است.

  مصالح ساختمانی ایران به اروپا قاچاق می شود!

دیدگاهتان را بنویسید