تمامی محصولات قدیمی با قیمت های جدید به فروش می رسدروزانه 3000 تن روغن، 7600 تن مرغ، 1500 تن مرغ منجمد، 30 تن شیر، 3000 تن تخم مرغ، 310 تن گوشت قرمز و 60 تن شکر توزیع می شود. تمامی محصولات با قیمت قدیم با قیمت جدید عرضه خواهند شد.

  برنامه تلویزیونی مدرسه دوشنبه 30 مارس 2014

دیدگاهتان را بنویسید