تفاوت ظاهری تیم مذاکره کننده روسیه و اوکراینمذاکرات روسیه و اوکراین با حضور هیئت های دو کشور امروز در بلاروس آغاز شد. تیم مذاکره کننده روسیه با ماسک دیپلماتیک ظاهر شد در حالی که تیم مذاکره کننده اوکراینی با ماسک نظامی ظاهر شد.

  دولت صندوق عدلیه، یکشنبه 20 اردیبهشت 1401

دیدگاهتان را بنویسید