تفاوت خودروی داخلی و خارجی در تصادفدر برخورد چهره به چهره با تیر چراغ برق یا پرتو، استحکام بدنه خودرو به وضوح قابل مشاهده است. ماشین ایرانی به طرز وحشتناکی دو نیم شد.

  بیمه قالیبافی منصوریان رد شد! + فیلم

دیدگاهتان را بنویسید