تغییر قیمت بلیت هواپیما در دستور کار است

محمد محمدی بخش امروز درباره قیمت بلیت هواپیما در نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته توضیح داد: در حوزه قیمت بلیت هواپیما بر اساس قانون پنجم توسعه، بحث شناورسازی و تعادل را داشتیم. که به دلیل شرایط و محدودیت های کرونا که در این دو سال آمدند. در دی ماه سال گذشته نسبت به آذرماه 15 درصد کاهش قیمت داشتیم و این قیمت ها همچنان پابرجاست.

وی ادامه داد: با توجه به درخواست شرکت های هواپیمایی و افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه هایی که این شرکت ها داشتند درخواست تغییر قیمت بلیت را ارائه کردند که به محض تایید آن اعلام می شود. البته این درخواست ها در حال بررسی است و هنوز جزئیات آن مشخص نیست و به محض نهایی شدن اعلام می شود.

منبع: ایسنا

  نور آبی صفحه نمایش های الکترونیکی باعث بلوغ زودرس می شود!

دیدگاهتان را بنویسید