تعطیلی تهران یکشنبه 4 دی ماه اعلام شد

به گزارش مستقل آنلاین؛ فخاری استاندار تهران گفت: تمامی نهادهای دولتی و خصوصی استان تهران فردا تعطیل و اداراتی که در قالب اورژانس، شیفت و خدمات عمومی فعالیت می کنند باز خواهند بود.

با بررسی ها و تصمیمات جدید مقرر شد از حضور یک سوم کارکنان تهران برای فردا لغو شود.

مدارس حضور دارند و امتحانات پایه دوازدهم و دانشگاه طبق برنامه برگزار می شود.

بانک ها به عنوان یک سوم شعب با تشخیص خود بانک ها فعالیت می کنند و بقیه تعطیل هستند.

  بازگشت ملی پوشان استقلال به تمرینات

دیدگاهتان را بنویسید