تعصبات ضد ایرانی و منافع متعصبانه روز به روز بیشتر می شودواکنش مدیر مسئول روزنامه به لغو عید نوروز و عاشورا در افغانستان توسط طالبان! سید عباس صالحی: قدم به قدم تعصبات فرهنگی علیه ایران و منافع فرقه ای متعصب در حال ظهور است.

  سلفی پانته آ سلفی با شبنم مقدمی و مریم شیرازی

دیدگاهتان را بنویسید