تصمیم عجیب مجلس در مورد تولد فرزندان!

به گزارش مستقل آنلاین؛ یکی از اعضای کمیته فرهنگی مجلس گفت: قانونی را تصویب کردیم که بر اساس آن خانواده های سه فرزند می توانند برای خود و فرزندانشان بلیت نیم بها تهیه کنند.

یکی از اعضای کمیته فرهنگی مجلس گفت: این تخفیف ها برای تشویق مردم به سینما در نظر گرفته شد و همچنین برای قانون جوانان، قانونی را تصویب کردیم که خانواده های سه فرزند می توانند برای خود و فرزندانشان بلیت نیم بها بخرند. بلیط فیلم برای خانواده ها با سه فرزند نیم بها.

زهرا سادات لاجوردی عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر کاهش مخاطبان سینما افزود: ما به طور مرتب از دستگاه های مختلفی که متولی اجرای این قانون هستند برای نظارت بیشتر دعوت می کنیم و از آنها می پرسیم. برای اجرای قانون.» در این زمینه من پیامی مبنی بر وجود مانع نشنیده ام، اما با دقت بیشتری بررسی خواهیم کرد که مادر و سه فرزندش بتوانند برای اعضای خانواده بلیت نیم بها تهیه کنند.

منبع: فارس

  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

دیدگاهتان را بنویسید