تشویق ادل فردوسی پور مقابل میساگی

%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82+%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84+%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1 خبر ناگهانی

دسته جمعی به تالار لرستان می رود، ملت دلگرم می شوند که بدانند عادل فردوسی پور آمده است
  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

دیدگاهتان را بنویسید