تزریق نوبت چهارم واکسن کراون را تایید کنید

زمان تزریق چهارمین واکسن تاج 4 ماه پس از تزریق دوز سوم است.

واکسنی که برای این افراد توصیه می شود واکسن پلت فرم پروتئین نوترکیب است.

  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

دیدگاهتان را بنویسید