ترک کار به هر دلیلی مانع از پرداخت شناسه کارمند نمی شود

هر ساله با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، عیدی و حق سنوات به یکی از مهمترین مسائل جامعه تبدیل می شود. این در حالی است که کسانی که به دلایلی قبل از پایان سال شغل خود را ترک می کنند، نگران احقاق حق خود هستند.

علی هدایی (نایب رئیس شورای عالی شوراهای اسلامی کار و عضو شورای عالی کار) گفت: محاسبه عیدی و سن بر اساس سطح عملکرد است. کارگر زمانی که بنا به دلایلی از کارگاه خود جدا شده است حق دریافت سنوات عیدی را دارد. حتی اگر کارگری در پایان فروردین ماه از کار خارج شود، تعطیلی یک ماهه باید محاسبه و پرداخت شود».

بر این اساس، اگر فردی تمام سال کار کرده باشد، عیدی کامل می گیرد، اما اگر فردی کار کمتری داشته باشد، باید با توجه به سطح کارش عیدی بگیرد. به این ترتیب سقف مبلغ عیدی ۱۲ ماه محاسبه و بر تعداد ماه های کار کارگر تقسیم می شود.

یکی از اعضای کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه هیچ نوع قراردادی در پرداخت عیدی تاثیری ندارد، گفت: عیدی و سنوات کارگران روزانه و ساعتی نیز بر اساس دستمزد روزانه و ساعتی آنها محاسبه می شود.

هدی در خصوص میزان عیدی کارگران توضیح داد: طبق قانون، تعطیلات سالانه برای هر نفر دو برابر حقوق کارگر است مشروط بر اینکه کمتر از ۲ برابر حداقل دستمزد مصوب و بیش از ۳ برابر نباشد. کمتر.”

با توجه به اینکه حداقل دستمزد امسال 2 میلیون و 655 هزار و 495 تن است، با احتساب حداقل دستمزد دو برابری، آستانه کار امسال 5 میلیون و 310 هزار و 990 تن و حداکثر آن 7 میلیون و 966 هزار و 485 تن است. شد.

  صفحه مورد نظر شما یافت نشد.

لازم به ذکر است که طبق قانون کار، کلمه کارگر برای کلیه فعالیت های داوطلبانه انسانی به کار می رود. یعنی شامل کلیه مشاغل انجام شده در بنگاه های تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی و … می باشد. در صورت سوء استفاده یا امتناع کارفرما از پرداخت مزد، مرخصی و سنوات کارگر، کارمند می تواند برای تعیین و اخذ حق خود به دادگاه کار مراجعه کند.

دیدگاهتان را بنویسید