ترور فرمانده گردان از اسرائیل + فیلمارتش رژیم صهیونیستی فیلمی از لحظه هدف قرار گرفتن یگان «تیسیر الجباری» فرمانده منطقه شمالی گردان های قدس در برج فلسطین منتشر کرد.

  Omicron را جدی بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید