تجلیل از 18 رئیس شعب بانک ملت در گردهمایی روسای شعب موفق بانک ها

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، دوازدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانکی کشور با شعار «آموزش و توسعه نیروی انسانی» و به منظور تجلیل از روسای شعب منتخب شبکه بانکی کشور در سال 1399 تحت حمایت موسسه آموزش عالی بانکداری ایران

در این مراسم که دکتر علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی و فرشاد حیدری رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران نیز حضور داشتند از 18 نفر از مدیران شعب بانک ملت قدردانی شد.

در این مراسم رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تعهدات خطیر شبکه بانکی در اجرای سیاست های کشور، از زحمات کلیه کارکنان شبکه بانکی تشکر کرد و به روسای شعب ارشد منتخب تبریک گفت.

بر اساس این گزارش، حسین رحمانجو رئیس واحد اقتصادی رفسنجان، اسماعیل باگرپور رئیس واحد استهبان فارس، موسی شهابی رئیس واحد زرقان فارس، ابوالفضل شمس الهی رئیس مرکز صنعتی اراک، عبدالرضا غلامحسین، مرکز صنعتی اراک، نورولا گلی زاده رئیس شعبه بندر ریگ بوشهر، محسن عباسی دره رئیس واحد هرمزآباد رفسنج، علی جعفری رئیس واحد نبوت تبریز، علی اکبر رفعتی رئیس شعبه گلپایگان، رئیس واحد بهروز اول. ، پرویز سیف سر میدان هروی تهران، تهران، شعبه ارومیه، افشین کهریزی، رئیس شعبه 40 متری مطهری کرمانشاه، حمید تاجیک، رئیس شعبه خاتون آباد ورامین، محمد نصیر کهری، رئیس در کرج، دلاور حسنی، رئیس بلوار کردستان ساکز و ایوب جعفری رئیس شعبه مدرس مشهد 18 رئیس شعب منتخب ملتی هستند که در جلسه روسای موفق شعب مورد تجلیل قرار گرفتند.

  آمریکا در آستانه جنگ داخلی

دیدگاهتان را بنویسید