تجربیات مردی که از مرگ بازگشته / ویدئو

%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87+%DA%AF%D8%B1+%D9%85%D8%B1%DA%AF خبر ناگهانی

تجربه مرگ: گریه و هق هق خانواده مرا بسیار نگران کرد، وقتی گریه می کردند احساس کردم بدنم خیس شده است.

  رکوردی بی نظیر برای گیتاریست بلوز

دیدگاهتان را بنویسید