تجربیات مردی که از مرگ بازگشته / ویدئو

%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87+%DA%AF%D8%B1+%D9%85%D8%B1%DA%AF خبر ناگهانی

تجربه مرگ: گریه و هق هق خانواده مرا بسیار نگران کرد، وقتی گریه می کردند احساس کردم بدنم خیس شده است.

  حوادث اخیر در اوکراین روسیه در حال حمله به نیروگاه هسته ای اروپا است

دیدگاهتان را بنویسید